Enter your search terms:
Top

Miljö & kvalitet

Våra kvalitetssystem:

• Ledningens ansvar för kvalitetsarbetet ska kontinuerligt påverka organisationen genom uppföljning av kvalitetspolicy och mätbara kvalitetsmål.
• Kontraktsgenomgång ska säkerställa att kunden verkligen kan känna sig säker på att få avtalad produkt.
• Inköp från underleverantörer reglerar att dessa godkänns efter speciella krav och att prestationerna följs upp med jämna mellanrum.
• Utbildning ger de anställda bevisad kompetens för att genomföra arbetsuppgifter och företaget ansvarar för att utvecklingssamtal hålls med medarbetarna. Detta ökar kompetensen och motivationen hos de anställda.

Miljö

Duplica skall ha en hög miljömedvetenhet. Vi är övertygade om att vi kan utnyttja våra resurser på, ett för miljön, skonsamt sätt. Företagets miljötänkande skall vara en tillgång både för oss själva, våra leverantörer och kunder. Vi vill upplevas som en leverantör med minimal miljöpåverkan och ett föredömligt och effektivt miljöarbete. Vi skall använda material i produktionen med minsta möjliga miljöpåverkan. Vi skall ständigt utveckla och effektivisera vårt miljötänkande.