Enter your search terms:
Top
 

En kontakt för all marknadskommunikation

137 år med grafisk form.

Synlighet ger resultat

Någon vis människa sa en gång att för att kunna finnas, måste man synas. Aldrig har väl det varit mer sant än idag. Du måste stå ut, sätta avtryck och lämna intryck. Ett gott och bestående intryck. Vår idé är att göra dina produkter väl synliga på de sätt där de upplevs och ses bäst. Det gör vi genom hög kvalitet med så effektiv insats som möjligt. Det är så dina produkter lämnar djupast avtryck.

Hos oss föverkligas dina idéer.

Till oss kommer du med tankar kring alla typer av budskap och kommunikation. Oavsett om du behöver en ny logo till företaget eller det nya varumärket. Vi skapar layout och original till presentationen och produktbladen, på papper eller på webben. Vi trycker visitkorten, kuverten, broschyrerna och katalogerna. Med andra ord allt som behövs för att ditt företag ska ha ett bra ansikte utåt – även när du inte är där.

Historia

Vårt företagsnamn är nytt men vår historia sträcker sig långt bak i tiden.

gota_logo

1889  Aktiebolaget Götatryckeriet och Sverige industrialiserades. Från att ha varit tidningstryckeri renodlades verksamheten till allmänt företagstryck. 1922 flyttade verksamheten till Kyrkogatan 4 där tryckeriet låg i 85 år.

toro_logo

Toro Tryckeri grundades 1971 och var fram till år 1996 beläget på Karl Johansgatan då tryckeriet flyttade till den nuvarande adressen på Nya Varvet, Toro Tryckeri har alltid varit känt för sin höga kvalitet bland kunder i framförallt Västsverige.

tg_logo

2007 slås Götatryckeriet och Toro ihop i Toros lokaler på Nya Varvet. Företagens olika specialistområden blir  en framgångsrik mix. Stora tekniska, i första hand digitala, förändringar har bidragit till att företaget vuxit och stärkts på en i övrigt vikande marknad. Storformat, webb och ny tryckteknik har varit starkt bidragande.